ACAMAR Czerwony Trop ( COOPER )


*

*

2010

2009

2009

2009

*

*

*

*

*

*

7 miesięcy /monts/

7 miesięcy /monts/

7 miesięcy /monts/

6 miesięcy /monts/

6 miesięcy /monts/

22 tygodnie /weeks/

22 tygodnie /weeks/

10 tygodni /weeks/

9 tygodni /weeks/

9 tygodni /weeks/

8 tygodni /weeks/