ALTAIR Czerwony Trop


*

*

*

*

11 miesiecy/months/

*

*

6 miesięcy /months/

6 miesięcy /months/

6 miesięcy /months/

7 tygodni /weeks/

12 tygodni, z lewej /weeks, on the left/