BRANDY Czerwony Trop


2013

*

*

Krajowa Psów Myśliwskich

Krajowa Posokowców 2013

2013

marzec 2012

marzec 2012

wrzesien 2012

*

*

marzec 2012

*

*

*

*

*

*

14 tyg./weeks

*

*

14 tyg./weeks

14 tyg

14 tyg

11 tyg./weeks

11 tyg

*

8 tyg./weeks

*

*
Cofnij/Back