Bolero znad Odry.PL* SIBns23 ur.06.12.2018

Tamaryszek Stashkot.PL* SIBn24 ur.09.06.2018

PL*Atlas Junior NFOn22 ur.02.09.2009

Arnie Salamandra.PL* SIBn03 ur.03.03.2009 zwany Bonifacym

Eryk Salamandra.PL* SIBns ur.03.06.2010 zwany Pankracym

Borys Salamandra.PL* SIBn24 ur.11.08.2009 zm. 07.04.2013


Bolero

Bolero

Tamaryszek

xx

Tamaryszek

tamaryszek

Olivier

Ludwik

Bonifacy

Bonifacy

Bonifacy

Pankracy

Junior

Junior

Junior

Junior

Marianna

Marianna

Marianna

Pankracy

Junior

Junior

Marianna

Marianna

Junior

Junior

Junior

Junior

Pankracy

Ludwik

Ludwik

Junior

Bonifacy

Pankracy

Pankracy

Olivier

Bonifacy

Bonifacy

Pankracy

Olivier

Bonifacy

Pankracy&Bonifacy

Pankracy

Bonifacy

Ludwik Salamandra PL*

Ludwik Salamandra PL*

Ludwik Salamandra PL*

Eryk Salamandra PL* zwany Pankracym

Ludwik Salamandra PL*

Zygmunt

Zygmunt

Marianna

EX1, CAP, NOM BIS, BOS

EX1, CAP, NOM BIS, BOS

Borys i Saymon

Marianna

grudzień 2011

*

Luty 2012

Luty 2012

luty2011

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Borys i Tosia

Borys i Zosia

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*