Cofnij

OPIS RASY POSOKOWIEC BAWARSKI

Wzorzec FCI nr: 217

Kraj pochodzenia rasy: Niemcy

Data publikacji obowiązującego oryginału standardu: 01.04.1996

Użytkowość: posokowiec

Klasyfikacja FCI: grupa 6 - psy gończe, posokowce i rasy pokrewne

sekcja 2 - posokowce.

Z próbami pracy.


Wrażenie ogólne: pies harmonijnie zbu­dowany, lekki, bardzo ruchliwy, musku­larny, średniej wielkości. W wymiarach tułowia długość przeważa nieco nad wy­sokością. Korpus przebudowany nieco w części tylnej, osadzony na niezbyt wyso­kich kończynach. Głowa noszona pozio­mo lub nieco uniesiona. Ogon noszony poziomo lub zwieszony ukośnie w dół.   

Zachowanie - charakter: spokojny i zrównoważony, przywiązany do swego wła­ściciela, powściągliwy w stosunku do ob­cych. Odpowiada stawianym wymaga­niom jako pies pewny siebie, nie bojący się, łatwy w prowadzeniu, który lękając się będzie jeszcze agresywny.

Głowa:

Część mózgowa: stosunkowo szeroka, płasko wysklepiona, czoło wyra­źnie odgraniczone, dobrze rozwinięte łuki brwiowe, guz potyliczny miernie wyrazi­sty. Stop wyraźny.

Część twarzowa:

Nos: dobrej wielkości, nie za szeroki, no­zdrza dobrze rozwarte. Czarny lub ciem­noczerwony.

Kufa: pod oczami nieco odgraniczona, trochę krótsza od części mózgowej, do­statecznie

szeroka, nie szpiczasta. Grzbiet nosa lek­ko wysklepiony lub płaski.

Wargi: prawidłowo obwisłe, średniej gru­bości, dobrze wykształcone kąciki war­gowe.

Szczęki: silne z perfekcyjnym, regular­nym i kompletnym zgryzem nożycowym, przy którym górne siekacze bez żadnej szpary ustawione są pionowo przed sie­kaczami dolnymi. Kompletne uzębienie składające się z 42 zdrowych zębów. Zgryz kleszczowy dopuszczalny. Policzki: umiarkowanie zaznaczone.

Oczy: klarowne o bystrym spojrzeniu. Nie za duże i nie za okrągłe. Ciemnobrązowe lub nieco jaśniejsze. Powieki dobrze przylegające i prawidłowo pigmentowane.

Uszy: długości nieco większej niż średnia ale sięgające najwyżej do czubka nosa, ciężkie, wysoko i szeroko osadzone, u dołu zaokrąglone bez skręceń zwieszają się w dół przylegając do policzków.

Szyja: średnio długa i mocna. Nieco lu­źnej skóry (łałok) gardłowej.

Tułów: linia górna od kłębu do kończyn tylnych lekko wznosząca się. Kłąb mało wyraźny. Płynne przejście szyi w grzbiet. Grzbiet mocny i sprężysty. Lędźwie sto­sunkowo krótkie, szerokie, bardzo dobrze umięśnione. Krzyż długi i dość płasko przebiegający. Klatka piersiowa umiarko­wanie szeroka, dobrze rozwinięte przedpiersie; owalny kościec z daleko do tyłu sięgającymi żebrami. Linia dolna stop­niowo do tyłu wznosząca się; brzuch lekko podciągnięty.

Ogon: średniej długości, sięgający naj­wyżej do stawów skokowych; wysoko osadzony; noszony poziomo lub lekko skośnie zwieszony.

Kończyny:

Kończyny przednie: oglądane z przodu proste i równoległe, oglądane z boku dobrze osadzone w stosunku do tułowia, dobrze katowane. Łopatki leżą­ce skośnie do tyłu, dobrze umięśnione. Ramiona długie, suche, dobrze umię­śnione. Łokcie przylegające do tułowia, nie wykręcone ani do wewnątrz ani na zewnątrz. Podramiona suche i pionowo ustawione o mocnej kości, bardzo do­brze umięśnione. Stawy nadgarstków mocne. Śródstopie skierowane nie­znacznie do przodu. Łapy w kształcie łyżki (zajęcze), z dobrze wysklepionymi i ściśle ze sobą zwartymi palcami, jak również z wystarczająco wyściełanymi, szorstkimi, odpornymi i dobrze pigmentowanymi opuszkami. Łapy równoległe. Zarówno w pozycji stojącej jak i w ruchu nie powinny być skierowane ani do we­wnątrz ani na zewnątrz. Pazury czarne lub rogowe.

Kończyny tylne: Kości mocne. Kończyny oglądane z tyłu proste i równoległe. Do­brze kątowane. Uda szerokie i muskular­ne. Kolana mocne. Podudzia stosunko­wo długie, muskularne i suche. Stawy skokowe mocne. Śródstopie krótkie, ustawione pionowo. Stopy w kształcie łyżki (zajęcze), z dobrze wysklepionymi i ściśle ze sobą zwartymi palcami, jak również z wystarczająco wyściełanymi, szorstkimi, odpornymi i dobrze pigmentowanymi opuszkami. Stopy równoległe. Zarówno w pozycji stojącej jak i w ruchu nie powinny być skierowane ani do we­wnątrz ani na zewnątrz. Pazury czarne lub rogowe.

Sposób poruszania się: zabierający du­żo przestrzeni o dobrym i płynnym wykroku. Kończyny przednie i tylne stawia­ne prosto i równolegle, lekko sprężyście.

Skóra: silna, ściśle przylegająca do cia­ła

Szata: sierść gęsta, gładko przylegają­ca, umiarkowanie szorstka z niewielkim połyskiem; delikatniejsza na głowie i uszach, dłuższa i bardziej szorstka na brzuchu, kończynach i ogonie.

Umaszczenie: soczysta czerwień, czer­wień jelenia, czerwień brunatna, czerwonożółte,

również blado żółte do pszenicznego; czerwonoszare jak zimowa suknia zwie­rzyny płowej, także podpalane lub ciemno pręgowane. Na grzbiecie zabarwienie podstawowe jest często bardziej inten­sywne. Kufa i uszy ciemne. Ogon prze­ważnie ciemno pręgowany. Mała, jasna plama na piersi jest dopuszczalna.

Wielkość: psy: 47 - 52 cm suki: 44 - 48 cm

Zarówno dla psów jak i dla suk nie prze­widuje się żadnej tolerancji ani w górę ani w dół.

Wady: każde odstępstwo od wymienio­nych punktów jest wadą, której wielkość uzależniona jest od stopnia odstępstwa od wzorca.

Wady ciężkie: Mięsiste zabarwienie no­sa. Nieznaczny przodozgryz i tyłozgryz, częściowe cęgi. Bardzo luźne powieki. Wyraźny grzbiet łękowaty lub karpiowaty, bardzo płaska lub beczkowata klatka pier­siowa. Mocno na zewnątrz lub do we­wnątrz wykręcone stawy łokciowe, silnie przebudowane kończyny tylne. Bardzo wąskie, krowie lub "o" kształtne ustawie­nie kończyn tylnych zarówno w pozycji stojącej jak i w ruchu. Zbyt delikatna lub zbyt cienka sierść. Znacznego stopnia nieprawidłowości umaszczenia szaty; czarne umaszczenie z czerwonawym podpalaniem. Nieprawidłowa wielkość.

Wady dyskwalifikujące: Cherlawość. Wy­raźne przodozgryz, tyłozgryz, zgryz krzy­żowy, braki uzębienia (poza PI). Ektropizm i entropizm. Wrodzone załamania ogona.

Uwaga:

U psów, oba prawidłowo rozwinięte ją­dra, muszą znajdować się w worku mosznowym.